Poskrbimo za varnost zaposlenih in vaših strank​

Z našimi naprednimi sistemi za dezinfikacijo, merjenje temperature in zaščito poskrbimo za varnost v vašem delovnem okolju.

Kako varno organizirati sestanke ali dogodke med časom trajanja COVID-19 pandemije?

Najvarnejši način za organizacijo sestankov ali dogodkov med trajanjem pandemije COVID-19, je izvedba dogodka preko spleta. Virus se ne more širiti med udeleženci, če ti niso prisotni v istem prostoru. Žal pa spletni dogodki niso vedno možna alternativa, zato je dobro poznati nekaj nasvetov kako varno organizirati takšen dogodek.

Pred vstopom v prostor, kjer se izvaja dogodek, postavimo merilnik telesne temperature, uporabljamo zaščitne maske in poskrbimo, da si ljudje razkužijo roke. Preverite nasvete pristojnih v lokalni skupnosti in jih upoštevajte.

Za dogodek pripravite in se dogovorite za načrt za pripravljenost na preprečevanje širjenja okužb. Če ni možna organizacija preko spleta, poskusite vsaj zmanjšati število udeležencev in poskrbite, da je vaš dogodek v skladu z navodili vlade in zdravstvenih organov. Poskrbite, da boste imeli na zalogi dovolj materiala za razkuževanje rok in zaščitne maske za vse udeležence in če jih imate na voljo, merilnik telesne temperature pred vstopom v prostor. Poskrbite, da vsi udeleženci sestanka posredujejo svoje kontaktne podatke, kateri se bodo lahko posredovali zdravstvenim organom, če kateri od udeležencev zboli.

Sestanek slika

Imejte pripravljen načrt kako boste ukrepali v primeru, da nekdo na sestanku zboli s simptomi okužbe z virusom COVID-19. To pomeni, da imate pripravljen prostor, kjer je oboleli lahko začasno izoliran, kjer je prisoten merilnik telesne temperature, razkužila in zaščitne maske ter da imate načrt kako obolelega varno prepeljati v zdravstveno ustanovo.

Med sestankom poskrbite, da vsi dobijo konkretne informacije glede varnostnih ukrepov, da so v prostoru prisotna sredstva za razkuževanje rok in če je dovolj prostora, da bodo udeleženci oddaljeni vsaj en meter drug od drugega. Odprite okna in vrata in poskrbite, da je prostor dobro prezračen. Če se kdo slabo počuti sledite navodilom, ki ste jih pripravili v svojem načrtu. Uporabite merilnik telesne temperature pred vstopom v prostor, da zaznate posameznike, ki kažejo simptome okužbe. Po sestanku hranite imena in kontaktne podatke vseh udeležencev vsaj en mesec. To bo pomagalo organom javnega zdravja izslediti ljudi, ki so bili morda izpostavljeni COVID-19, če eden ali več udeležencev zboli kmalu po dogodku.